ایجاد captcha (ضد ربات) در asp.net csharp دات نت سی شارپ

, , پیغام بگذارید

قبل از شروع ایجاد پروژه ضد ربات ابتدا باید با مفهوم اشنا شویم

captcha چیستcaptcha

رشته ترکیب از حروف و اعداد است مثال :teh125ak

چرا از آن استفاده میکنیم ؟!

برای اینکه سیستم تشخیص دهد کاربری درمرورگر درخواستی برای سیستم ارسال میکند ربات است یانه

حال به موضوع اصلی پروژه بر می گردیم و پروژه رو شرح میدیم

قدم اول

یک پروژه رو در محیط ویژوال دات نت ایجاد کنید هر اسمی را انتخاب میکنید مثلا captcha یا هر اسمه دیگری را انتخاب کنید

قدم دوم

یک فرم رابه پروژه خود اضافه کنید مثلا با اسمه pagecaptche.aspx یا هر اسمه دیگه

مد نظر شما است

محتوای html ان بصورت زیر خواهد بود

<div>

<table>

<tr>

<td>

<asp:Image ID=”captchaimage” runat=”server” ImageUrl=”~/designercaptcha.aspx?New=1″/>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<asp:TextBox ID=”txtCap” runat=”server”></asp:TextBox>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<asp:Label ID=”lblMessage” runat=”server”></asp:Label>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<asp:Button ID=”btnCap” runat=”server” Text=”chakator captcha”                               onclick=”btnCap_Click” />

</td>

</tr>

</table>

</div>

قدم سوم

در مرحله بعد یک صفحه جدید با اسمه designercaptcha.aspx به پروژه خود اضافه

کنید

این قسمت میتونید از اینجا دانلود کنید در فرم مربوطه درج کنید

 

در قدم چهارم هم

کد زیر که ایجاد کردید در این فرم  pagecaptche.aspx قرار بدهید

protected void btnCaptcha_Click(object sender, EventArgs e)

{

//imgCaptcha.ImageUrl = “~/designercaptcha.aspx?New=0”;

if (Session[“CapCode”] != null && txtCapText == Session[“CapCode”].ToString())

{

lblMessage.ForeColor = Color.Green;

lblMessage.Text = “Captcha code validated successfully!!”;

}

else

{

lblMessage.ForeColor = Color.Red;

lblMessage.Text = “Captcha code is wrong!!”;

}

}

امیدوارم این مطلب مفید باشد .

 

پاسخ دادن

anti spam *