انجام پروژه وشبیه سازی های شبکه

, , پیغام بگذارید

network-simulation

مشاوره و انجام پروژه های برای رشته های تحصیلی مختلف در مقاطع تحصیلی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری  توسط azsoft

-شبیه سازی پروژها با نرم افزارهای  NS2 و OPNET و GloMoSim

شبیه سازی در موضوعات زیر توسط azsoftir

شبیه سازی انواع شبکه های LAN، WLAN، شبکه adhoc

شبیه سازی انواع پروتکل های شبکه و پروتکل های مسیر یابی

شبیه سازی و پیاده سازی انواع حملات امنیتی

تحلیل های آماری و مقایسه ای با نرم افزارهای ..،Delay، Packet

همکاری بادانشجویان برای تولید مشترک مقاله و راهنمایی و کمک در انجام

پایانامه ها

شبیه سازی انواع مقالات و پایانامه ها

 

 

 

 

 

پاسخ دادن

anti spam *