Recent Posts

پیاده سازی لبه یابی sobel تابع edge در matlab

, , No Comment

پیاده سازی الگوریتم لبه یابی با استفاده از تولباکس نرم افزار متلب بصورت زیر است : %خواندن تصویر A=imread(‘coins.png’); %Image obtained using MATLAB function ‘edge’ [E,th]=edge(A,’sobel’,’nothinning’);تعیین لبه figure,imshow(E);title(‘Image obtained using MATLAB function’) نمایش تصویر  

Read Post →

افزودن CHECK BOX به GRID در asp.NET

, , No Comment

رای افزودن Check Box تنها کافی کد زیر در تگ column در grid قرار دهید . همان طور که مشاهده میکنید از TemplateField استفاده شده است . <asp:GridView ID=”GridView1″ runat=”server”> < Columns><asp:TemplateField><ItemTemplate><asp:CheckBoxID=”cbRows”runat=”server”/></ItemTemplate> < </asp:GridView>Columns/> </asp:TemplateField>  

Read Post →

استاندارد سازی قالب های CSS

, , No Comment

با سلام اگه شما هم کار طراحی وب انجام داده باشین ، حتما اطلاع دارین که یکی از دغدغه های طراحی قالب و سئو ، استاندارد سازی کد های قالب است . استاندارد نمودن کد…

Read Post →

دیتا ماینینگ چه مفهومی دارد

, , No Comment

فن آوری و تکنولوژیهای جدید که در جمع اوری  ذخیره و بازیابی وتجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات استفاده می شود  .از تفسیر نتایج اطلاعات پردازش شده می توان اطاعات بسیار مهمی بدست اورد در…

Read Post →