باز نویسی مجدد آدرس صفحات داخلی سایت asp.net

, , پیغام بگذارید

احتمال وارد سایت هایی شده اید ادرس هایی با پسوندهای مختلف یا ادرس هایی

مثل    yoursite/?p=2205  دارند یا مثلا با    asp.net طراحی شده است اما پسوندهای html دارند سایت های خبری که تعداد زیاد صفحات دارند صدرصد محتوای ایستاتید ندارند پویا هستند یکی سرویس های خوب در  asp.net 2  معرفی شده است باز نویسی مجدد ادرس می باشد (url write )  مثلا در این سروریس می توان بجای آدرس

http://azsoft.ir/post.aspx?id=879

به آدرسی شبیه      http://azsoft.ir/post-.html   تبدیل میکند

در واقع  تبدیل آدرس صحفات سایت جهت معنی دار کردن qury string ادرس های

سایت بکار می رود   از مزایایی این کاز میتوان به موارد زیر اشاره کرد

بالا بردن امنیت سایت-راحتی معرفی کردن سایت موتورهای جستجو -تغییر رشته های صفحات وب

برای بکار گیری سروریس تغییر ادرس ها (urlwrite) دو متد وجود دارد که بشرح زیر است

1-بصورت ثابت و ایستا باشد

2-بصورت برنامه نویسی شده و پویا

در روش اول کافی هست در فایل web.config   محتوی زیر رو به فایل اضافه کنیم

تک system.web افزودنه شود

بدین صورت می توانید هر تعداد آدرس را به آدرس دیگر تبدیل نمایید.

بصورت مثال صفحات contacs.aspx به contacts.html تبدیل خواهد شد

ایراد این روش باید تک به تک صحفات ادرس و تغییراتی که میخواهیم درصفحات داده شوذ باید تو فایل بنوسیم و ذکر کنیم

متد دوم در قسمت دوم اعلام خواهد کرد

 

 

 

 

پاسخ دادن

anti spam *