پست های اخیر

سفارش پروژه

نحوه سفارش پروژه

, , بدون دیدگاه

برای ثبت درخواست و پشتیبانی  وسوال با ورود سیستم پشتیبانی با انتخاب قسمت مربوطه می توانید درخواست خود را در سایت ثبت کنید از طریق ایمیل azsoftir@gmail.com هم می توانید سفارش وسوال خود را انجام…

خواندن نوشته →

پیاده سازی لبه یابی sobel تابع edge در matlab

, , بدون دیدگاه

پیاده سازی الگوریتم لبه یابی با استفاده از تولباکس نرم افزار متلب بصورت زیر است : %خواندن تصویر A=imread(‘coins.png’); %Image obtained using MATLAB function ‘edge’ [E,th]=edge(A,’sobel’,’nothinning’);تعیین لبه figure,imshow(E);title(‘Image obtained using MATLAB function’) نمایش تصویر  

خواندن نوشته →

افزودن CHECK BOX به GRID در asp.NET

, , بدون دیدگاه

رای افزودن Check Box تنها کافی کد زیر در تگ column در grid قرار دهید . همان طور که مشاهده میکنید از TemplateField استفاده شده است . <asp:GridView ID=”GridView1″ runat=”server”> < Columns><asp:TemplateField><ItemTemplate><asp:CheckBoxID=”cbRows”runat=”server”/></ItemTemplate> < </asp:GridView>Columns/> </asp:TemplateField>  

خواندن نوشته →