دیتا ماینینگ چه مفهومی دارد

, , پیغام بگذارید

فن آوری و تکنولوژیهای جدید که در جمع اوری  ذخیره و بازیابی وتجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات استفاده می شود  .از تفسیر نتایج اطلاعات پردازش شده می توان اطاعات بسیار مهمی بدست اورد در تصمیم گیریهای تاثیر زیادی داشته باشند یکی از این فن اوری ها دیتا ماینینگ می باشد دیتاماینینگ شامل استفاده از الگوریتم ها وروش های گوناگون به منظور جمع اوری و نگهداری آنالیز تروجی اطلاعات در کاربردهای خاص می باشد یکی از ابزار مورد استفاه در دیتا ماینینگ هست.دیتا ماینینگ شامل استفاده از ابزارهای به منظور انالیز داده ها برای کشف روابط معتبر از قبل ناشناخته بودن در مجموعه از دیتاهای بزرگ می باشد . این ابزارهای شامل مدل های آماری الگوریتم های ریاضی و روش های یاد گیری ماشین والگوریتم های که با استفاده از تجربه خود عملکرد خود را بهبود می دهند .دیتاماینینگ چیزی بالاتر از جمع آوری اطلاعات می باشد شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات و پیش بینی اطلاعات می باشد اسمه دیگری دیگر برای آن نیز میتوان انتخاب کرد که کشف اطلاعات می باشد.definedatamine

 

دیتا ماینینگ می تواند شامل  داده های متنی رسانه ای بیگ دیتا باشد. کاربرد­ آن مراحل زیر  مي­باشد :

– Acossiation Rule[1]: پیدا کردن الگوهایی که در آن یک الگوبه الگوی دیگر اشاره دارد

– cllasification: ،انتساب مجموعه از دادها به به کلاس هایی از قبل تشکل شده با الگوهایی مشخص

– clustering[2]: گروه­بن دي داده ها  يا مجموعهای ویژگی یکسانی دارند

– perdicts[3]: کشف روابط براییش بینی آینده

– Pth Analysis[4] يا الگو­هاي ترتيبي: مدلی که در آن رخداد یک چیزی منجر به رخداد چیزه دیگر می شود

datamining يک چیزه  جديد نيست وولی امروزه استفاده از اون بصورت معنادرای افزایش یافته است و تو زمینه هایی بانکداری و بیمه وبازاریابی و… در افزایش سود دهی کاربرد دارد.

 

 

پاسخ دادن

anti spam *