هوش مصنوعی

تاریخچه ی داده کاوي

, , بدون دیدگاه

با رشد فناوري اطلاعات و روش­هاي تولید و جمع آوري داده ها، پایگاه داده هاي مربوط به داده هاي تبادلات تجار ي، کشاورزي، اینترنت، جزئیات مکالمات تلفنی، داده هاي پزشکی و غیره سریعتر از هر…

خواندن نوشته →