آموزش asp.net

تنظیم 2017 site map asp.net

, , بدون دیدگاه

بجز از سایت های ساده ساختار پیچیده ندارنداکثر  سایت ها  نقشه سایت نیاز دارندمعمولا بصورت منو یا ساختار درختی ایجاد می شود بهتر است هنگام حذف یک صفحه یا افزودن یک صفحه ما فقط یک…

خواندن نوشته →