لیست پروژه های ویژوال بیسک (دات نت)

, , پیغام بگذارید

پروژه فروشی نتخاب واحد دانشگاه با ویژال بیسیک Administrator 690
2 پروژه فروشی شبیه سازی چراغ راهنمایی با ویژال بیسیک Administrator 698
3 سيستم مکانيزه ثبت نام حجاج Administrator 719
4 برنامه انبارداري Administrator 678
5 سيستم ATM ( خودپرداز بانک ) Administrator 641
6 VB-85 پروژه VB سیستم امور مشترکین 2 ویژوال بیسیک دانلود vb6 رایگان دانشجویی کد SQL Server Access SQL Server Administrator 682
7 سیستم مدیریت فروشگاه زنجیره ای به زبان vb.net Administrator 763
8 سیستم خرید و فروش (انبارداری) با داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی VB.NET Administrator 1034
9 سیستم خودپرداز با ویژوال بیسیک دات نت بانک اين برنامه براي پروژه فارغ التحصيلي يا درس پايگاه داده يا مهندسي نرم افزارمناسب مي باشد . اين پروژه براي شما قابل سفارشي سازي و تبديل به زبان هاي ديگر مي باشد .(در صورت نیاز تهیه می شود)مستندات كامل شامل use cSQL Administrator 769
10 سیستم عابر بانک با VB.Net – بانک اکسز + داکیومنت داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 754
11 سیستم مدیریت و انبارداری فروشگاه موتور سیکلت + داکیومنت داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 590
12 سامانه مدیریتی جامع آژانسها و پرسنل داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 584
13 سیستم جامع رستوران، فست فود – بانک SQL + داکیومنتداکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 625
14 ضرب ماتریسداکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 547
15 بازی ماروپله داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 639
16 سیستم ساده چاپ کارنامه داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 628
17 بازی حدس عدد داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 608
18 سیستم ساده داروخانه داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 609
19 ماشین حساب 2 داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 578
20 ماشین حساب 1 داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 603
21 ماشین حساب مهندسی داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 554
22 سیستم مدیریت ورود و خروج داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 545
23 سیستم مدیریت فیلم های ویدئو کلوپ داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 502
24 سیستم جامع ویدئو کلوپ (بانک اس کیو ال) داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 513
25 سیستم جامع ویدئو کلوپ (بانک اکسز) + داکیومنت داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 518
26 دفترچه تلفن ساده 1 (بانک اکسز)داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 522
27 دفترچه تلفن 2 (بانک اس کیو ال سرور) داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 495
28 سیستم دفترچه تلفن 2 داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 534
29 سیستم ساده تاکسی سرویس + داکیومنتداکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 502
30 سیستم مدیریت تاکسی سرویس داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 533
31 سیستم مدیریت پروژه های ساختمانی داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 564
32 سیستم مکانیزه مدیریت شرکت باربریداکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 504
33 سیستم فروشگاه صمعک داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 541
34 سیستم رزرو بلیط قطار + داکیومنتداکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 661
35 سیستم رزرو بلیط سینما داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 539
36 سیستم رستوران – فست فود 2 داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 691
37 سیستم رستوران – فست فود 1 داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 755
38 سیستم جامع رستوران – فست فود + داکیومنت داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 525
39 سیستم یادآوری کارها Reminder داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 584
40 سیستم مدیریت ایده ها داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 473
41 سیستم حسابداری پذیرش بیمار داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 524
42 سیستم نمایشگاه ماشین داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 535
43 سیستم آرشیو اطلاعات پروژه های دانشجویان + داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 476
44 سیستم انتشاراتی کتاب vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 491
45 سیستم ثبت اختراعات + داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 526
46 سیستم دیکشنری 2 ، vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجوییDictionary Administrator 476
47 سیستم دیکشنری 1 ، vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجوییDictionary Administrator 524
48 سیستم مدیریت داروخانه + داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 465
49 سیستم ثبت نام دانشجویی و انتخاب واحد 2 (بانک اس کیو ال سرور) + داکیومنتvb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 462
50 سیستم ثبت نام دانشجویی و انتخاب واحد 2 (بانک اکسز) + داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 476
51 سیستم ثبت نام دانشجویی (بانک اکسز) + داکیومنتvb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 522
52 سیستم جامع انتخاب واحد vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 472
53 vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 450
54 سیستم صدور و چاپ دفترچه بیمه + داکیومنتvb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 478
55 سیستم دبیرخانه – اندیکاتور 2 (بانک اس کیو ال سرور) vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 434
56 سیستم دبیرخانه – اندیکاتور 2 (بانک اکسز)vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 618
57 سیستم دبیرخانه – اندیکاتور 1 (بانک اس کیو ال سرور) + داکیومنتvb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 450
58 سیستم دبیرخانه – اندیکاتور 1 (بانک اکسز)vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 510
59 سیستم کنترل پروژه vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 487
60 سیستم مدیریت بیمارستان و پذیرش بیمار + داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 696
61 سیستم جامع مدیریت بیمارستان و پذیرش بیمار (بانک اس کیو ال سرور) + داکیومنتvb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 503
62 سیستم جامع مدیریت بیمارستان و پذیرش بیمار (بانک اکسز) + داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی اين برنامه براي پروژه فارغ التحصيلي يا درس پايگاه داده يا مهندسي نرم افزارمناسب مي باشد . اين پروژه براي شما قابل سفارش Administrator 511
63 سیستم مدیریت و کنترل ورود و خروج بازرسینvb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 521
64 سیستم بستنی فروشی vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 670
65 سیستم بانک + داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 529
66 سیستم مدیریت انبار 3 vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک دانلود برنامه رایگان سورس کد دانشجویی Administrator 487
67 دانلود برنامه دانشجویی سیستم مدیریت انبار 2 vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک Administrator 470
68 سیستم مدیریت انبار 1 + داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک Administrator 445
69 سیستم جامع مدیریت فروش و انبارداری + داکیومنتvb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک Administrator 477
70 سیستم مکانیزه امین اموال و کارپرداز + داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک Administrator 549
71 سیستم ساده ثبت املاک vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک Administrator 468
72 سیستم املاک + داکیومنت2 vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک Administrator 472
73 سیستم جامع املاک + داکیومنت vb.net-visualbasic-ویژوال بیسیک Administrator 512
74 پروژه با VB.net برنامه حضور و غیاب کارمندان با استفاده از دستگاه کارت خوان حضور و غیاب زبان: VB.net و #C بانک اطلاعات: Sql Server سخت افزار: دستگاه کارت خوان MiFare یک پروژه ساده در عین حال کامل نوشته شده با زبان های #C و VB.net که به خوبی میتوان Administrator 785
75 سورس بازی تخته نرد Administrator 465
76 سروس برنامه اطلس Administrator 398
77 مرورگر فایل (برنامه ای شبیه My Computer) Administrator 414
78 سورس برنامه حسابداری و انبارداری Administrator 420
79 سورس بازی جدول Administrator 391
80 سیستم بانکداری و مدیریت صندوق قرض الحسنه Administrator 448
81 سیستم مدیریت بیمارستان و درمانگاه Administrator 466
82 پردازش تصویر Administrator 401
83 برنامه مدیریت تایپ و تکثیر Administrator 370
84 پروژه مدیریت پارکینگ Administrator 411
85 برنامه مدیریت املاک Administrator 448
86 برنامه مدیریت مهمانپذیر Administrator 428
87 پروژه مدیریت پارکینگ Administrator 390
88 پروژه حسابداری برای موبایل (فارسی) Administrator 405
89 برنامه مدیریت املاک Administrator 436
90 برنامه مدیریت مهمانپذیر Administrator 469
91 سورس پروژه شبیه ساز تورنت Administrator 514
92 پروژه مدیریت کلاس ها Administrator 448
93 پروژه آموزشگاه زبان به زبان VB.Net Administrator 392

 

پاسخ دادن

anti spam *